Prawa autorskie i zakup treści

ZAKUP TREŚCI

Serwis “Zwiedzaj bo warto” informuje, że wszystkie treści i zdjęcia ukazujące się w serwisie podlegają ochronie.
Użycie treści lub zdjęć wymaga naszej zgody.

Oferujemy licencję na publikację treści i zdjęć na stronach internetowych oraz na innych polach eksploatacji.
Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny na życzenie klienta, także dla większej liczby treści, zdjęć oraz materiałów wideo.

W sprawach zakupu licencji proszę kontaktować się pod e-mailem: kontakt@zwiedzajbowarto.pl

PRAWA AUTORSKIE

Serwis “Zwiedzaj bo warto”, w ramach którego publikowane są treści i zdjęcia informuje, że względem przedmiotowych materiałów przysługuje serwisowi “Zwiedzaj bo warto” pełnia praw autorskich majątkowych bądź inne stosowne prawo do wykorzystywania tych materiałów przez publikację w Internecie (dalej jako materiały “Zwiedzaj bo warto”).

Serwis “Zwiedzaj bo warto” nie wyraża zgody na dalsze rozpowszechnianie materiałów “Zwiedzaj bo warto” bez porozumienia z “Zwiedzaj bo warto” i bez stosownego wynagrodzenia należnego “Zwiedzaj bo warto”.

Co za tym idzie, “Zwiedzaj bo warto” informuje, że:

  • kopiowanie materiałów “Zwiedzaj bo warto” i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach bez wskazania twórcy i źródła tych materiałów jest sprzeczne z prawem i stanowi przestępstwo z art. 115 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 06.90.631 tekst jednolity ze zmianami (dalej jako papp) zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3;
  • wszelkie przypadki kopiowania materiałów “Zwiedzaj bo warto” i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach mogą stanowić czyny sprzeczne z prawem i stanowić przestępstwo z art. 116 ust. 1 zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W każdym przypadku wejścia przez “Zwiedzaj bo warto” w posiadanie informacji, z których wynika, że prawa “Zwiedzaj bo warto” w ww. zakresie są lub były naruszane przez właścicieli stron internetowych publikujących materiały “Zwiedzaj bo warto”, “Zwiedzaj bo warto” zabezpiecza dowody przedmiotowego stanu rzeczy na poczet ewentualnego sporu sądowego lub postępowania karnego.

“Zwiedzaj bo warto” informuje jednak, że jest otwarta na propozycje wpisanej w ramy prawne współpracy w zakresie udostępniania materiałów “Zwiedzaj bo warto” w Internecie. W tym celu należy skontaktować się z przedstawicielami “Zwiedzaj bo warto” elektronicznie pod adresem kontakt@zwiedzajbowarto.pl.