Część hoteli i domów prywatnych posiada baseny. Na pierwszym planie, z prawej strony trwa budowa nowego domu, który zostanie częściowo wykuty w skale

Część hoteli i domów prywatnych posiada baseny. Na pierwszym planie, z prawej strony trwa budowa nowego domu, który zostanie częściowo wykuty w skale

Część hoteli i domów prywatnych posiada baseny. Na pierwszym planie, z prawej strony trwa budowa nowego domu, który zostanie częściowo wykuty w skale