Historycznego Centrum Salvadoru zostało wpisane w 1985 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Historycznego Centrum Salvadoru zostało wpisane w 1985 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Historycznego Centrum Salvadoru zostało wpisane w 1985 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO