Czerwona laguna na płaskowyżu Altiplano w Andach

Czerwona laguna na płaskowyżu Altiplano w Andach

Czerwona laguna na płaskowyżu Altiplano w Andach