Budynek Wyższej Szkoły Prawniczej, ul. Strzelecka 4k ul. Alberta 13

Budynek Wyższej Szkoły Prawniczej, ul. Strzelecka 4k ul. Alberta 13

Budynek Wyższej Szkoły Prawniczej, ul. Strzelecka 4k ul. Alberta 13