Z zewnętrz Sobór Wasyla Błogoslawionego opleciony jest krużgankami tworzącymi labirynt przejść, schodów i wykuszy

Z zewnętrz Sobór Wasyla Błogoslawionego opleciony jest krużgankami tworzącymi labirynt przejść, schodów i wykuszy

Z zewnętrz Sobór Wasyla Błogoslawionego opleciony jest krużgankami tworzącymi labirynt przejść, schodów i wykuszy