GUM. Powierzchnia domu towarowego liczy aż 75.000 m²

GUM. Powierzchnia domu towarowego liczy aż 75.000 m²

GUM. Powierzchnia domu towarowego liczy aż 75.000 m²