Urny kanopskie były wykonane z gliny, alabastru lub wapienia

Urny kanopskie były wykonane z gliny, alabastru lub wapienia

Urny kanopskie były wykonane z gliny, alabastru lub wapienia