Opiekę nad pisklęciem sprawują oboje rodzice w oczekiwaniu aż będzie ono na tyle silne i samodzielne

Opiekę nad pisklęciem sprawują oboje rodzice w oczekiwaniu aż będzie ono na tyle silne i samodzielne

Opiekę nad pisklęciem sprawują oboje rodzice w oczekiwaniu aż będzie ono na tyle silne i samodzielne