Klasztor Al-Deir pierwotnie pełnił on funkcję mauzoleum, potem został zajęty przez mnichów chrześcijańskich

Klasztor Al-Deir pierwotnie pełnił on funkcję mauzoleum, potem został zajęty przez mnichów chrześcijańskich

Klasztor Al-Deir pierwotnie pełnił on funkcję mauzoleum, potem został zajęty przez mnichów chrześcijańskich