Początkowo Alcatraz stanowiła siedzibę wojskową, mieszcząc od 1933 roku m. i. więzienie dla żołnierzy

Początkowo Alcatraz stanowiła siedzibę wojskową, mieszcząc od 1933 roku m. i. więzienie dla żołnierzy

Początkowo Alcatraz stanowiła siedzibę wojskową, mieszcząc od 1933 roku m. i. więzienie dla żołnierzy