Kolejka linowa prowadząca na szczyt płaskowyżu. Bardziej wytrwali mogą dostać się tam wąską ścieżką. Wędrówka wymaga dobrej kondycji w palącym słońcu pustyni

Kolejka linowa prowadząca na szczyt płaskowyżu. Bardziej wytrwali mogą dostać się tam wąską ścieżką. Wędrówka wymaga dobrej kondycji w palącym słońcu pustyni

Kolejka linowa prowadząca na szczyt płaskowyżu. Bardziej wytrwali mogą dostać się tam wąską ścieżką. Wędrówka wymaga dobrej kondycji w palącym słońcu pustyni