Inkowie oddawali cześć nie tylko słońcu i naturze, ale także swojemu władcy którego uważali za boga

Inkowie oddawali cześć nie tylko słońcu i naturze, ale także swojemu władcy którego uważali za boga

Inkowie oddawali cześć nie tylko słońcu i naturze, ale także swojemu władcy którego uważali za boga