Wzdłuż kanału przecinającego Ålesund znajduje się rząd kamienic wyłaniających się wprost z wody

Wzdłuż kanału przecinającego Ålesund znajduje się rząd kamienic wyłaniających się wprost z wody